Stowarzyszenie „Łomiankowska Grupa Biegowa”

Jak zostać członkiem
Zostanie członkiem stowarzyszenia jest bardzo proste – wystarczy dostarczyć do Stowarzyszenia wydrukowana deklarację członkowską (formularz w sekcji „Dokumenty”). Zapraszamy.

Składki
Wysokość składki rocznej została ustalona na 50 zł. Prosimy o wpłacanie składek na podany poniżej numer rachunku bankowego, a w tytule przelewu prosimy umieścić imię i nazwisko oraz okres, za który wpłacana jest składka (przykładowo: „Jan Kowalski, składka członkowska za rok 2017”). Szczegóły dotyczące zasad opłacania składek zawarte są w regulaminie opłacania składek członkowskich.

Darowizny
Stowarzyszenie można wspierać dobrowolnymi darowiznami, które zostaną przeznaczone na działalność statutową. Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy o tytule przelewu „darowizna”.

Dane rejestrowe Stowarzyszenia:

  • Nazwa: Łomiankowska Grupa Biegowa
  • KRS: 0000673174
  • NIP: 1182143176
  • REGON: 367068048
  • Nr konta: 55 1140 2004 0000 3802 7680 9433 (mBank)
  • Adres: ul. Majowa 6, 05-092 Łomianki
  • Skład zarządu: Grzegorz Targoński (prezes), Dorota Chudzik, Maciej Moraczewski, Damian Szalewicz, Paulina Więckowska

Ważne dokumenty: